Shigeru Takato_Kiosk24.jpg
“News Studio” Herford Germany 2011